CZYTA/MY DZIEW/CZYNY: ZOFIA NAŁKOWSKA

Czyta/my Dziew/czyny: Zofia Nałkowska o ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo oraz zachęcająca do poznawania twórczości polskich pisarek. Organizowana jest w ramach projektu DZIEW/CZYNY.

Tegoroczna, pierwsza edycja akcji, dotyczy twórczości jednej z najwybitniejszych polskich pisarek XX wieku – Zofii Nałkowskiej. W 2014 roku będą miały miejsce dwie rocznice związane z jej życiem: 130 rocznica urodzin i 60 rocznica śmierci. Jest to dobry moment, aby każda osoba mogła już teraz połknąć bakcyla czytania Nałkowskiej. Nie jest ona tylko autorką szkolnych lektur: “Granicy” i “Medalionów”, ale też autorką kilku tomów “Dzienników”, dramatów jak “Dom Kobiet” czy opowiadań jak “Między zwierzętami”. Życie Nałkowskiej to nie tylko życie pisarki i dramatopisarki, to też życie kobiety angażującej się społecznie, posłanki i członkini Polskiej Akademii Nauk.

Przez miesiąc kilkanaście osób będzie czytało książki Nałkowskiej – opowiadania, powieści, dramaty i pamiętniki, by następnie spotkać się 18 stycznia i wspólnie zaczarować się wrażaniami z lektury Nałkowskiej!

Reklamy